Trwałe aplikacje do przędzenia cywilnego

Trwałe aplikacje do przędzenia cywilnego

Trwałe aplikacje do przędzenia cywilnego

Trwałe aplikacje do przędzenia cywilnego

Trwałe aplikacje do przędzenia cywilnego

Jasny granulat PA6 do przędzenia cywilnego o średniej lepkości, z doskonałą zdolnością do barwienia i dobrą przędzalnością.